Disclaimer

Alain Buyse Mécanique Industrielle Bv

ABMI (maatschappelijke zetel)

Adres: Mazenque(OL) 44

BE 7866 Lessen

België

 

NIS-code: NIS 55023 Lessines

Rechtsvorm: Besloten vennootschap 

Rechtstoestand: Normale toestand

Activiteitscode (NACE-BEL) 25620 - Verspanend bewerken van metalen

 

ABMI (Kantoor)

Adres: Chemin de Mons à Gand 251

BE 7864 Deux-Acren

België

 

BTW/bedrijfsnummer: BE 0839.298.537

Mobiele telefoon: +32 477 503 650

Mail: info@abmi.be

 

Commerciële naam: Alain Buyse Mécanique Industrielle

Verantwoordelijk voor publicatie : Alain Buyse

 

Hosting

Hosting : Clemalex sprl 1000 Bruxelles Site Web : www.thibs.com

 

Intellectuele eigendom:

Op alle gegevens op deze website geldt een auteursrecht - alle rechten voorbehouden.

Alle elementen van intellectuele eigendom, merken, commerciële namen en logo's behoren toe aan ABMI.

Elke vorm van reproductie van deze website is strikt verboden.

Tekeningen, foto's, beelden, teksten, bewegende beelden of geluidsfragmenten en andere documenten die op deze website zijn afgebeeld zijn het voorwerp van industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan ABMI.

In dit kader is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of gedeeltelijke of volledige transformatie of overdracht naar een andere website strikt verboden. Kopieën voor persoonlijk gebruik van deze verschillende voorwerpen is toegelaten mits bronvermelding.

Bron van beelden https://www.shutterstock.com en https://pixabay.com.

Redactie en grafische opmaak door Younyk, digitale marketingburo.

 

Wettelijke bepalingen en gebruiksvoorwaarden:

Deze website is bestemd voor strikt persoonlijk gebruik. Het is niet toegelaten om de inhoud van deze website uit te wisselen, te verkopen of te wijzigen, ongeacht of het om tekst gaat of om al dan niet bewegende beelden en ongeacht wat het commerciële of openbare gebruik is. Het is enkel toegelaten om deze website te gebruiken en te tonen voor persoonlijk gebruik. U aanvaardt dat u de werking van deze website niet onderbreekt of probeert te onderbreken op om het even welke manier.

 

Minderjarigen:

Als minderjarige moet u toestemming van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers vragen voordat u enige vorm van informatie op deze site verzendt. Dit betreft het verzenden van e-mails, vragen tot antwoorden, het verzenden van informatie op deze site.

 

Wijziging van de inhoud van de gebruiksvoorwaarden en de inhoud van de site:

De wettelijke bepalingen en gebruiksvoorwaarden kunnen door deze website op elk moment geheel of gedeeltelijk gewijzigd of verwijderd worden. Elke wijziging geldt vanaf de datum van verschijning. Door deze website te blijven gebruiken na de verschijning van deze wijzigingen, aanvaardt u deze wijzigingen. Deze website kan bovendien op elk moment de inhoud van de site wijzigen, zowel qua inhoud, presentatie of andere zaken.

 

Beschikbaarheid van producten en diensten:

Het is mogelijk dat de op deze website getoonde diensten en producten niet beschikbaar zijn. U kunt dit op elk moment navragen.